Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

 
Informatie op deze website
De Financial Community besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. De Financial Community wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. De Financial Community behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over de Financial Community, haar leden en over de door haar ontplooide activiteiten.
 
Functioneren van deze website
De Financial Community garandeert niet een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De Financial Community is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door de Financial Community middels deze website of anderszins langs elektronische weg.
 
Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Financial Community aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Financial Community behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij de Financial Community of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Financial Community.
 
Virussen
De Financial Community garandeert niet dat de informatie, cv's verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

 

Agenda

Onze agenda treft u onderstaand.

Untitled Document
07/04/2016 Algemene Ledenvergadering Financial Community
16/06/2016 Zomer event
31/08/2016 Zomerborrel
06/10/2016 Mystery quest
17/11/2016 Culinair evenement